dimecres, 29 d’agost del 2012

Toquen a mort

L'art ja fa temps que ha mort. I em direu: i per què encara es parla d'art? Certament, encara existeix un succedani de l'art, capitalista i edulcorat. Ara l'art és només allò que s'exposa en un museu, l'entrada al qual té un cost determinat. Hi ha també el crític: filtre etre l'obra i/o artista i el receptor. La crítica és per a l'art el mateix que la certificació de qualitat per al consum. Per tant, a hores d'ara, parlar d'art equival a parlar de productes de neteja, de saltxitxó o d'electrodomèstics. L'art ha perdut el valor de ser art. I amb això, ha mort.